safety by Renault

human first program

Renault automobilska sigurnost.
human first program
Poboljšanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju
Razmjena podataka, crash testovi, obimne vježbe... Renaultov program smanjenja broja i ozbiljnosti nesreća. 

"Human first program", razvijen u saradnji sa istraživačima, stručnjacima i vatrogascima, ima samo jedan cilj: svakodnevno poboljšavanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.
do 32
napredna sistema za pomoć vozaču
preko 60
sigurnosnih karakteristika
preko 2000
prijavljenih sigurnosnih patenata (1)
preko 5000
prijavljenih sigurnosnih patenata (2)

(1) od 1969 

(2) u 17 zemaljaRENAULT I VATROGASCI, JEDINSTVENO PARTNERSTVO

Renault je obučio 5.000 vatrogasaca u 17 zemalja Europe, Azije, Afrike i Latinske Amerike. Rezultat obuke je bolje poznavanje vozila nove generacije. Renault je jedini proizvođač koji je uključio timove za spašavanje na putevima u svoj inovacioni proces i jedini koji je imenovao potpukovnika vatrogasca s punim radnim vremenom u inženjerskim timovima. Uvođenje Renault QRescue na svim modelima (3), SD Switch (4) i Fireman Access (5) su glavni rezultati ove saradnje.    

(3) standard od 2022 za sve nove Renault modele

(4) na svim električnim vozilima

(5) na E-Tech 100% electric i E-Tech plug-in hybrid vozilima

OBRAZOVANJE
OBUKA VATROGASACA
Jedini proizvođač na svijetu koji je imenovao pukovnika vatrogasaca s punim radnim vremenom i jedini koji redovno sarađuje s timovima za spašavanje na putevima. Renault je obučio 5.000 vatrogasaca u 17 zemalja širom svijeta za samo nekoliko godina. Od 2023. godine su već u planu nove obuke u Evropi i Latinskoj Americi.  
QRESCUE RENAULT
RENAULT QRESCUE: UŠTEDA VREMENA ZA HITNE SLUŽBE
Uz QR kod na vjetrobranskom i zadnjem staklu, Renault QRescue daje vatrogascima trenutni pristup "listi za spasavanje" vozila. Vatrogascima pruža sve informacije koje su im potrebne za efikasan i siguran rad. To može da uštedi gotovo 15 dragocjenih minuta kada je u pitanju zbrinjavanje žrtava unutar zlatnog sata*.
* zlatni sat je onih 60 minuta koje su od presudne važnosti kada je u pitanju preživljavanje najteže ozlijeđenih.
FIREMAN ACCESS
Fireman Access
Iako su naše visokonaponske baterije dizajnirane da se ne pokvare u slučaju bilo kog internog uzroka, požar uzrokovan spoljnim razlozima uvijek je moguć. Ako se vatra proširi na bateriju, Fireman Access - Renaultova inovacija - ukazuje na srce baterije gdje vatrogasci mogu da usmjere vatrogasna crijeva. Time se vrijeme odziva smanjuje sa nekoliko sati na deset minuta!  
SD Switch
SD Switch
Da bi se spriječio rizik od strujnog udara vatrogasaca, "SD Switch" trenutno isključuje akumulator iz visokonaponske mreže.            

Vrhunska vozila u području sigurnosti

Za 50 godina Renault je pomogao da se broj žrtava na putevima podijeli sa 5. Da bi kontinuirano poboljšavali svačiju sigurnost, stručnjaci iz LAB-a (Laboratorija za nesreće i biomehaniku) i 600 inženjera i tehničara stalno inoviraju. Ukupno je prijavljeno više od 2000 patenata i razvijen je niz vrhunskih tehnoloških rješenja kao što su Fireman Access i SD Switch.

MOBILNOST I SIGURNOST U BUDUĆNOSTI

Renaultova politika sigurnosti na putevima je podijeljena na 5 područja: podizanje svijesti, sprječavanje, ispravljanje, zaštita i spašavanje. Inovacije su konstantne i intenzivno se radi na njima, npr. Safety score, Safety coach i Safety guardian, koji bi trebalo da revolucioniraju sigurnost za volanom.    
KONCEPTNO VOZILO H1ST VISION
H1st vision
H1 st vision je otjelotvorenje naše vizije sigurnije budućnosti za mobilnost i istraživanje i razvoj Renaultovog programa Human First. To je konceptni automobil koji je stvoren u saradnji 12 kompanija u ekosistemu Software République. Otjelotvorava viziju budućnosti mobilnosti sa tehnologijom koja doprinosi sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.
INOVACIJE
SIGURNOST KOJU STALNO POBOLJŠAVAMO
Da bi pomogao smanjivanje broj nesreća na putu, Renault neprestano uvodi inovacije, sa dvije vrlo stvarne strategije: sprječavanje nesreća i olakšavanje rada osoba koje prve odgovaraju na poziv. Novi napredak će revolucionisati sigurnu vožnju: Safety Score, Safety Coach, Safe Guardian.

OTKRIJTE

Renault human first
Otkrijte vozila Renault  
Renault human first
Kontaktirajte nas