H1st vision

inovacije za sigurnost svih učesnika u saobraćaju
H1st vision - konceptno vozilo - Renault
naša vizija sigurnije mobilnosti budućnosti
H1st vision je konceptni automobil nastao u saradnji kompanije Software République i njenih 12 članova. Otjelovljuje istraživanje i razvoj Renaultovog programa Human First. 

Konceptni automobil sadrži 20 funkcionalnih inovacija, koje su dostupne u konceptnom automobilu i njegovom digitalnom blizancu, i nudi pogled na mobilnost budućnosti, sa tehnologijama koje su osmišljene da povećaju sigurnost svih učesnika u saobraćaju.

tehnologija za ljude


H1st vision stalno razmjenjuje podatke sa svojom okolinom. To nazivamo smart city 4.0, pametan grad koji se sastoji od vozila i učesnika u saobraćaju, koji su u neposrednoj opasnosti na putu. Veštačka inteligencija se oslanja na podatke koje u stvarnom vremenu beleži sa saobraćajnih mapa, na vremenske podatke i podatke koji dolaze iz drugih vozila, da bi analizirala vjerovatnoća nezgode i otkrila bilo koja vrsta opasnosti kao što su nesreće, kvarovi na putu ili poledica.
ZAŠTITA RANJIVIH UČESNIKA U SAOBRAĆAJU
H1st vision - tehnologija- Renault
zaštita ranjivih učesnika u saobraćaju u stvarnom vremenu
Zaštita svih učesnika u saobraćaju, ne samo vozača, glavni je prioritet za Renault. Koristeći u stvarnom vremenu podatke prikupljene i analizirane putem V2X* tehnologije, H1st  vision upozorava vozača na potencijalne opasnosti zbog niske ili loše vidljivosti, kada se, na primjer, približava prijelazima, školama i autobuskim stanicama.

*vozilo za sve: vozilo koje komunicira s okolinom,

 komunikacioni sistem koji vozilu omogućava razmjenu informacija sa okolinom (druga vozila, infrastruktura, pješaci) 

UPOZORENJE O VREMENU DOLASKA HITNE POMOĆI
H1st vision - tehnologija - Renault
upozorenje o vremenu dolaska vozila hitne pomoći


U hitnim slučajevima svaki minut je važan za one koji prvi reaguju. Da bi uštedeo vrijeme, H1 st vision je opremljen uređajem koji vozaču šalje signal koji blagovremeno označava približavanje vozila hitne pomoći. Sva vozila primaju upozorenje u isto vrijeme. Vozači mogu da predvidje i olakšaju dolazak hitnih službi. 
UPOZORENJE O RIZIČNOJ ZONI
H1st vision - tehnologija - Renault
upozorenje o rizičnoj zoni

Da bi zaštitio sve učesnike u saobraćaju, H1 st vision upozorava vozača kad se približava zoni koja se smatra opasnom, prikazujući je na središnjem ekranu da bi vozaču pomogao. Ova inovacija se temelji na statistici nesreća, karakteristikama puta i okoline (smanjena vidljivost, raskrsnice), kao i informacijama u stvarnom vremenu koje prenose infrastrukture, druga vozila i učesnici u saobraćaju.
auto koji poznaje sam sebe
H1st vision je opremljen revolucionarnim virtualnim senzorima koji mogu da procijene nivo istrošenosti i efikasnosti rada svih komponenti automobila u stvarnom vremenu. Može da generiše sopstveni zdravstveni status*, koji se može prenijeti na pametni telefon, uključujući opis automobila, istoriju ili simulaciju tehničkog pregleda, status ažuriranja GPS navigacionog sistema itd.

*zdravstveno stanje: vitalno stanje vozila 

**zdravstveni sertifikat: potvrda o zdravstvenoj ispravnosti vozila 


tehnologija za zdravlje

ASISTENT ZA PRAĆENJE ZDRAVLJA
H1st vision - zdravlje- Renault
auto koji brine o vama
H1st vision vodi računa o tome da je vozač u dobrom raspoloženju. Unutrašnja kamera i mikrofon vozila H1st vision omogućavaju prepoznavanje raspoloženje vozača analizirajući njegov glas i izraz lica. U zavisnosti od otkrivenog raspoloženja, H1st vision prilagođava svjetlosni ambijent unutar konceptnog automobila i može da predloži vježbe disanja ako je vozač pod stresom. 
ASISTENT ZA ZDRAVLJE U STVARNOM VREMENU
H1st vision - zdravlje- Renault
tehnologija za vaše zdravlje
H1st vision prati zdravlje vozača. Senzori na upravljaču djeluju kao elektrokardiogram koji mjeri otkucaje srca i srčani ritam vozača. Drugi senzor na sigurnosnom pojasu analizira brzinu disanja. Nakon analize, H1st vision obavještava vozača o njegovom trenutnom zdravstvenom statusu i predlaže preporuke za njegovo poboljšanje. U slučaju bilo kakvog odstupanja u navedenim podacima, predlaže zaustavljanje i kontaktiranje lekara video pozivom. U područjima gdje nema pokrivenosti mrežom, poziv će se obavljati putem satelita.

ZVUČNO ISKUSTVO

H1st vision pruža hi-fi surround zvuk preko 16-kanalniog hi-fi sistema. Ova inovativna tehnologija pomoću prostornog mikrofona identifikuje ko govori u kabini. Vozač uživa u vlastitoj audio intimi uz mogućnost korišćenja visokotonaca smještenih u naslonu za glavu. Postoji mogućnost telefoniranja i primanja zvučnih upozorenja direktno u naslon za glavu. Ovaj sistem osigurava mir i tišinu ostalim putnicima. 

sigurnosni pristup za sve

1. Sigurna registracija profila je brza i jednostavna: ime, visina, fotografija lica i snimanje hoda svakog korisnika. 
2. Prepoznavanje položaja tijela na udaljenosti do 6 m (lijeva zadnja kamera) i prepoznavanje lica do 3 m (središnja kamera).
3. Pozdrav avatara Software République koji poziva vozača ili putnika da uđe u vozilo. 
4. Jednostavno "da" dovoljno je da se otvore vrata. Kabina se prilagođava obliku vozačevog ili suvozačevog tijela.
5. Kamera na središnjem retrovizoru identifikuje putnika, uključuje automobil u skladu sa sačuvanim dopuštenjima.

OTKRIJTE VIŠE

Human first program - Renault
Human First Program
Renault vozila
PONUDA RENAULT VOZILA