Sigurnost

32 napredna sistema za pomoć vozaču

Renault Austral

Sistemi za pomoć vozaču

aktivna pomoć vozaču - sistemi za pomoć vozaču - Renault Austral E-Tech full hybrid
Inteligentni prilagodljivi tempomat, aktivna pomoć vozaču
Aktivna pomoć vozaču kombinuje inteligentni prilagodljivi tempomat sa Stop & Go sistemom i centriranjem u saobraćajnoj traci. Reguliše brzinu u skladu sa uslovima na putu*, održava sigurnu udaljenost i centriranje u traci. U sporom saobraćaju, vozilo se automatski zaustavlja i pokreće.

* uključeno za 5 godina
head-up prikaz - sigurnost  - Renault Austral E-Tech full hybrid
9.3” head-up prikaz
Renault Austral E-Tech full hybrid ima veliki head-up prikaz koji pruža kritične informacije o vožnji, kao i upozorenja i važne indikatore tako da možete da držite ruke na volanu i pogled na putu.
I JOŠ MNOGO TOGA...
Austral

Pomoć pri parkiranju

3D kamera sa pogledom od 360° - sigurnost - Renault Austral E-Tech full hybrid
3D kamera sa pogledom od 360°
4 kamere rekonstruišu okruženje vozila u 360° tako da možete da izvršite svoje manevre bez napora.
I JOŠ MNOGO TOGA...
Austral

Sigurnost

matrix LED vision - sigurnost - Renault Austral E-Tech full hybrid
Matrix LED vision
Automatsko prebacivanje između dugih i kratkih svjetala. Aktivira se kamerom koja se nalazi na vrhu vjetrobranskog stakla. Sistem automatski prilagođava oblik svjetlosnog snopa saobraćaju i vremenskim uslovima da bi izbjegao odsjaj i optimizuje vidno polje noću.
I JOŠ MNOGO TOGA...
Austral
Upozorenje na vozilo u mrtvom uglu - sigurnost - Renault Austral E-Tech full hybrid
Upozorenje na vozilo u mrtvom uglu
Aktivira se pri brzinama većim od 15 km/h i upozorava vas svjetlosnim signalima na prisustvo vozila izvan vašeg vidnog polja.  
Upozorenje na nenamjernu promjenu saobraćajne trake - sigurnost - Renault Austral E-Tech full hybrid
Upozorenje na nenamjernu promjenu saobraćajne trake
Na osnovu podataka dobijenim od kamere, ovaj ssistem upozorava vozača na prelazak isprekidane ili pune linije, ili na približavanje ivici puta (pešačkim ostrvima, preprekama, trotoaru, nasipu, itd).  
Prepoznavanje saobraćajnih znakova - sigurnost - Renault Austral E-Tech full hybrid
Prepoznavanje saobraćajnih znakova sa upozorenjem na brzinu
Koristeći kameru postavljenu na vrhu vjetrobrana, obavještava vas o ograničenjima brzine putem openR ekrana i head-up prikaza, i upozorava vas ako prekoračite ograničenje brzine. 

* uključeno 5 godina
Prepoznavanje saobraćajnih znakovan - sigurnost - Renault Austral E-Tech full hybrid
Prepoznavanje saobraćajnih znakova
Putem openR ekrana i heads-up prikaza, ovaj sistem vas informiše o promjenama ograničenja brzine u toku vašeg putovanja na osnovu podataka od kamere postavljene na vrhu vjetrobrana. 
sistem aktivnog kočenja u nuždi  - sigurnost - Renault Austral E-Tech full hybrid
Sistem aktivnog kočenja u nuždi na gradskim i vangradskim putevima sa funkcijom prepoznavanja biciklista i pješaka
Ovaj sistem koristi podatke radarskog senzora da bi procijenio udaljenost vašeg vozila Austral E-Tech full hybrid od vozila ispred i da bi upozorio vozača u slučaju opasnosti od frontalnog sudara. Ako i nakon vozačevog kočenja postoji opasnost od sudara, sistem će pojačati snagu kočenja. Ako vozač ne reaguje na vrijeme, ovaj sistem će automatski aktivirati kočnice.  
Sistem aktivnog kočenja u nuždi na raskrsnicama - sigurnost - Renault Austral E-Tech full hybrid
Sistem aktivnog kočenja u nuždi na raskrsnicama
Kada skrenete lijevo na raskrnici, ovaj sistem izračunava udaljenost vašeg vozila Australa E-Tech full hybrid od vozila koje vam ide u susret i upozorava vas u slučaju opasnosti od frontalnog sudara. Ako i nakon vozačevog kočenja postoji opasnost od sudara, sistem će pojačati snagu kočenja. Ako vozač ne reaguje na vrijeme, sistem će automatski aktivirati kočnice.  
Sistem automatskog kočenja u vožnji unatrag - sigurnost - Renault Austral E-Tech full hybrid
Sistem automatskog kočenja pri vožnji unatrag
Vaše vozilo automatski koči kada pri vožnji unatrag detektuje prepreku.  
Upozorenje na unakrsni saobraćaj iza vozila - sigurnost - Renault Austral E-Tech full hybrid
Upozorenje na unakrsni saobraćaj iza vozila
Ovaj sistem vas upozorava na približavanje pokretnih objekata iza vozila.
Upozorenje na izlazak iz trake - sigurnost - Renault Austral E-Tech full hybrid
Upozorenje na izlazak iz trake
Koristeći podatke od kamere koja je ugrađena iza unutrašnjeg retrovizora, ovaj sistem detektuje slučajni prelazak preko pune ili isprekidane linije i upozorava vas na to.  
Sistem za zadržavanje vozila u saobraćajnoj traci - sigurnost - Renault Austral E-Tech full hybrid
Sistem za zadržavanje vozila u saobraćajnoj traci
Ovaj sistem se aktivira pri brzinama većim od 70 km/h da bi vratio vozilo u središte saobraćajne trake u slučaju prelaska pune ili isprekidane linije bez uključivanja pokazivača smjera.  
Upozorenje na vozilo u mrtvom uglu i sistem za spriječavanje izlaska iz saobraćajne trake u slučaju preticanja - sigurnost - Renault Austral E-Tech full hybrid
Upozorenje na vozilo u mrtvom uglu i sistem za spriječavanje izlaska iz saobraćajne trake pri preticanju
Ako prilikom promjene saobraćajne trake postoji opasnost od sudara, vozilo će vas na to upozoriti ili automatski ispraviti putanju.  
Sistem za siguran izlazak putnika  - sigurnost - Renault Austral E-Tech full hybrid
Sistem za siguran izlazak putnika
Ovaj sistem upozorava putnike ako otvaraju vrata dok se približava drugo vozilo od nazad.  
Sistem za otkrivanje umora vozača - sigurnost - Renault Austral E-Tech full hybrid
Sistem za otkrivanje umora vozača
Ovaj sistem analizira način na koji vozač upravlja vozilom. Ako detektuje da vozač nije dovoljno skoncentrisan na vožnju, predlaže mu da napravi pauzu.  
Automatsko uključivanje kratkih/dugih svjetla - sigurnost - Renault Austral E-Tech full hybrid
Automatska promjena kratkih i dugih svjetala
Na osnovu podataka od kamere pri vrhu vjetrobranskog stakla, ovaj sistem automatski aktivira kratka ili duga svjetla u zavisnosti od uslova u saobraćaju i osvijetljenja na putu.  
Prilagodljiva LED svjetla s tehnologijom Adaptive Vision - sigurnost - Renault Austral E-Tech full hybrid
Prilagodljiva LED svjetla sa tehnologijom Adaptive Vision
Ovaj sistem automatski prilagođava dužinu i širinu svjetlosnog snopa u skladu sa uslovima u vožnji (brzina, krivine) i vremenskim uslovima,  radi sigurnije i udobnije vožnje,
DA LI STE SPREMNI DA VOZITE AUSTRAL E-TECH FULL HYBRID?